Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Japan Toyota

• Πραγματογνωμοσύνες οχημάτων
• Οικονομοτεχνικές πραγματογνωμοσύνες οχημάτων
• Αναλύσεις Τροχαίων Ατυχημάτων
• Έρευνες συμπαιγνίας ατυχημάτων
• Τεχνικοί Σύμβουλοι Τροχαίων Ατυχημάτων
• Δικαστικές παραστάσεις ποινικού / αστικού
• Προσδιορισμός υπαιτιότητας τροχαίου