Ενημερωση

Αίτια Τροχαίων Ατυχημάτων

By  | 

Α. ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΙΑ

1. Υπερβολική ταχύτητα
2. Αρχική συμπεριφορά του οδηγού
3. Καθυστερημένη Αντίληψη του κινδύνου
4. Εσφαλμένη αποφευκτική ενέργεια

Β. ΕΜΜΕΣΑ ΑΙΤΙΑ

1. Αναγόμενα στον οδηγό :

α. Ελλειψη φυσικών ικανοτήτων ( όραση , ακοή , αρτιμέλεια ).
β. Ελλειψη επικτήτων γνώσεων (γνώση οδήγησης,γνώση σημάτων,γνώση κανόνων Κ.Ο.Κ.,πείρα οδήγησης).
γ. Αντικοινωνικός χαρακτήρας-ψυχικές ιδιότητες (εγωπάθεια, ροπή πρός επίδειξη, αγνοια κινδύνου, ροπή πρός μέθη,έλλειψη κυκλοφοριακής συνειδήσεως).

2. Αναγόμενα στο όχημα:

α. φρένα, β. ελαστικά, γ. Φώτα, δ. δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως, ε. ηχητικά όργανα, ζ. Υαλοκαθαριστήρες, η. φορτίο

3. Αναγόμενα στην οδό και τον καιρό

α. Στροφές απότομες χωρίς προειδοποιητική πινακίδα.
β. Ερείσματα οδού (έλλειψη αυτών ή διαβρωθέντα από βροχή).
γ. Ισόπεδοι διασταυρώσεις μετά σιδηροδρομικών γραμμών.
δ. Εγκάρσιες τομές,κοιλότητες,ανωμαλίες επιφάνειας οδού.
ε. Στενώσεις οδού , γέφυρα άνευ οριοδεικτών.
στ. Ελλειψη φωτισμού οδού,σκοτάδι,ομίχλη,σκόνη,βροχή.
ζ. Ελλειψη πινακίδων προειδοποιητικών περί επικινδύνων θέσεων ή απαγορεύσεων.
η. Ολισθηρότητα συνέπεια βροχής , χιονιού, πάγου , λαδιών.