Ενημερωση

Κίνηση Οχημάτων με Φυσικό Αέριο

By  | 

Αν και μπορεί να μην είναι ακόμα και τόσο γνωστό, η χρήση φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2001. Ήδη σήμερα, ένας στόλος 415 λεωφορείων (που ανήκει κυρίως στην ΕΘΕΛ) κινείται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, μια τεχνολογία που ονομάζεται CNG ή Compressed Natural Gas.

Δεν είναι όμως μόνο τα λεωφορεία καθώς 106 απορριμματοφόρα οχήματα των δήμων της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών τροφοδοτούνται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο από τους δύο σταθμούς ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (ΣΑΛΦΑ) της ΔΕΠΑ που βρίσκονται στην Ανθούσα και στα Άνω Λόσια. Η δυναμικότητα των σταθμών αυτών ανέρχεται σε 5.000 Nm3/h, γεγονός που τους κατατάσσει ανάμεσα στους μεγαλύτερους της Ευρώπης.

Πρόσφατα ξεκίνησε και η χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση Ι.Χ. αυτοκινήτων στην Ελλάδα καθώς από 26.8.2010 λειτουργεί ο πρώτος σταθμός ανεφοδιασμού αυτοκινήτων Ι.Χ στην Ανθούσα Αττικής. Στο σχεδιασμό της ΔΕΠΑ περιλαμβάνεται η συνεργασία με άλλες εταιρίες για την επέκταση του δικτύου των σταθμών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και σε επιλεγμένα σημεία του Εθνικού Δικτύου.

Τα οφέλη από τη χρήση του συμπιεσμένου φυσικού αερίου για την κίνηση των οχημάτων είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, η αεριοκίνηση οχημάτων αποτελεί σήμερα μια σημαντική και αποτελεσματική διέξοδο στο οξύ πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αντιμετωπίζουν πολλές μεγαλουπόλεις και παράλληλα συνεισφέρει θετικά στην επιβράδυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το φυσικό αέριο αποτελεί ίσως το μόνο βιώσιμο εναλλακτικό καύσιμο στο χώρο των μεταφορών (Η τεχνολογία οχημάτων Υδρογόνου δεν είναι ώριμη και απαιτεί τουλάχιστον 10-15 έτη πρόσθετης έρευνας, ενώ τα βιοκαύσιμα συμβάλουν στην αύξηση των τιμών των τροφίμων παγκόσμια με αρνητικές επιπτώσεις στον πληθωρισμό και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών). Τα οχήματα φυσικού αερίου θεωρούνται σήμερα ως τα καθαρότερα μετά τα αυτοκίνητα «μηδενικών» εκπομπών (ηλεκτρικά, υδρογόνου), που όμως έχουν ακόμα σοβαρούς τεχνολογικούς περιορισμούς.

Ανάλογα με το συγκεκριμένο καύσιμο και τον τύπο του οχήματος, η χρήση φυσικού αερίου στα οχήματα επιτυγχάνει μια σειρά από οφέλη, όπως:

· Μείωση των εκπομπών μη-μεθανιούχων υδρογονανθράκων μέχρι και 80%
· Ελαχιστοποίηση έως και μηδενισμός των εκπομπών καρκινογόνων αρωματικών και πολυκυκλικών υδρογονανθράκων.
· Μείωση των εκπομπών ΝΟx μέχρι και 85%.
· Μείωση των εκπομπών CO περισσότερο από 90%.
· Μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι και 20%.
· Μείωση του σχηματισμού όζοντος (νέφους) κατά 80-90%.
· Μείωση των εκπομπών λεπτών σωματιδίων (PM) μέχρι και 99%.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, λόγω της ενδογενούς καθαρότητας του φυσικού αερίου, η μείωση των ρύπων διαρκεί και αν ακόμα δεν λειτουργεί στο optimum ο καταλύτης – πράγμα σύνηθες στην πράξη, ιδίως με την αύξηση της ηλικίας του αυτοκινήτου.

Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί και έχουν καταλήξει στα παραπάνω στοιχεία συνιστούν τη λήψη μέτρων προώθησης της χρήσης του φυσικού αερίου και άλλων «καθαρών» καυσίμων (π.χ. βιοαέριο), κατά προτεραιότητα μάλιστα σε στόλους οχημάτων που διανύουν πολλά χιλιόμετρα μέσα στις πόλεις – όπως λεωφορεία, απορριμματοφόρα, ταξί και οχήματα διανομής προϊόντων.

Η τεχνολογία των οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο είναι γνωστή, ώριμη και ασφαλής. Το φυσικό αέριο καίγεται σε κινητήρα Otto (με σπινθήρα), καθιστώντας δυνατή την εναλλαγή καυσίμου μεταξύ βενζίνης και φυσικού αερίου. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα της εναλλαγής εφαρμόζεται, κυρίως, στα μικρά οχήματα. Για οικονομικούς λόγους, τα μεγαλύτερα οχήματα που κινούνται σε συγκεκριμένες διαδρομές (λεωφορεία, απορριμματοφόρα, κλπ) κατασκευάζονται αποκλειστικά για καύση φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, η χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων αποτελεί μια ώριμη τεχνολογική λύση με ουσιαστική δυνατότητα μείωσης της εξάρτησης μιας χώρας από το πετρέλαιο.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι τα οχήματα φυσικού αερίου είναι λιγότερο θορυβώδη από τα ντιζελοκίνητα οχήματα, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο για τα λεωφορεία και απορριμματοφόρα που λειτουργούν σε κατοικημένες περιοχές – πολλές φορές μάλιστα σε ώρες κοινής ησυχίας. Η μείωση του θορύβου έχει μετρηθεί σε 1 db(A) κατά την κίνηση σε σταθερή ταχύτητα, ενώ κατά την επιτάχυνση έφτασε τα 3,3 db(A). Επισημαίνεται ότι μία διαφορά 3 db(A) ισοδυναμεί με υποδιπλάσιο του θορύβου.

Πέραν των περιβαλλοντικών στοιχείων, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί και το θέμα της τιμής του φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομένα, η τιμή του είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή της βενζίνης και του diesel. Συγκρινόμενη με την τιμή της βενζίνης είναι περίπου 40 – 50% φθηνότερη, ενώ σε σχέση με την τιμή του diesel είναι 35 – 45% φθηνότερη. Κατά παρόμοιο τρόπο θα προσδιορισθεί η τιμή του φυσικού αερίου για πώληση σε Ι.Χ. αυτοκίνητα και στην Ελλάδα, γεγονός που θα καθιστά τη χρήση φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων σαφώς πιο συμφέρουσα για τους ιδιοκτήτες τους.

Παράλληλα, η αποδοτικότητα του φυσικού αερίου ως καυσίμου κινητήρων έχει μετρηθεί από τις κατασκευάστριες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες παραθέτουν τα εν λόγω στοιχεία στα ενημερωτικά φυλλάδια των αντίστοιχων μοντέλων. Σε γενικές γραμμές όμως, η απόδοση αυτού του τύπου των οχημάτων είναι παρόμοια με τα βενζινοκίνητα.

Τέλος, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη διαδικασία προκειμένου να τροφοδοτήσει κάποιος το αυτοκίνητό του με συμπιεσμένο φυσικό αέριο. Εφόσον κάποιος έχει προμηθευτεί το κατάλληλο όχημα, θα προσέρχεται στο σταθμό ανεφοδιασμού, θα ενημερώνεται για την ισχύουσα (αναγραφόμενη) τιμή ανά κυβικό μέτρο CNG και ανά κιλό και θα «γεμίζει» το αυτοκίνητό του με την επιθυμητή ποσότητα.