Ενημερωση

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός

By  | 

Το Σύστημα Αμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Το Σύστημα Αμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Με το Φιλικό Διακανονισμό, αυτός που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία.
Για να μπορούμε να ενταχθούμε στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού θα πρέπει:
Οι ασφαλιστικές εταιρείες και των δύο οχημάτων να συμμετέχουν στο Σύστημα Αμεσης Πληρωμής,
Η αποζημίωση για υλικές ζημιές να μην υπερβαίνει τις 6.500 ευρώ ανά ατύχημα.
Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα 12.000 ευρώ.
Μερικές από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Φιλικού Διακανονισμού είναι οι εξής:

INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.ΓΑ.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
INTERLIFE S.A. Α.Α.Ε. Γ.Α
GENERALI HELLAS Α.Ε.Α.Ζ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ERGO Α.Α.Ε.Ζ.
EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.