Η Εταιρεία

Η εταιρία Πραγματογνωμόνων Καραπάνος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η δραστηριότητα της ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ξεκίνησε στο χώρο των τροχαίων ατυχημάτων με την επωνυμία Πραγματογνωμοσύνες Καραπάνος στις 03 Σεπτεμβρίου 1986 απο τον Ευάγγελο Κων. Καραπάνο, στις 25 Αυγούστου 1995 ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Ευαγ. Καραπάνος, διατηρώντας την επωνυμία μέχρι την 30 Απριλίου 2012, όπου μετατράπηκε σε εταιρία με την επωνυμία Καραπάνος & ΣΙΑ Ο.Ε.  πραγματογνώμονες, με τον διακριτικό τίτλο car2car. 

Η εταιρία πραγματογνωμόνων ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – car2car στην διάρκεια λειτουργίας της, διεκπεραίωσε αρκετές χιλιάδες πραγματογνωμοσύνες που αφορούσαν τον κλάδο του οχήματος / τροχαίο ατύχημα.

Η ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στελεχώνεται από 2 πραγματογνώμονες, 2 βοηθούς πραγματογνωμόνων.

Πελάτες της εταιρίας μας είναι Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ελληνικές και ξένες, δικηγορικά γραφεία και ιδιώτες.